iPad Air / iOS 11 /  Mobile Safari, Chrome

iPad Pro / iOS 11 /  Mobile Safari

iPad Mini / iOS 9.3  / Chrome

iPhone / iOS 10.3 /  Mobile Safari

Surface 3 / Surface  Pro 3 / Windows 10 Pro / Chrome

PC / Windows 7 Pro  / IE 9.0.34 (online only) IE 10, Chrome

Mac Computers / MacOS  10 / Safari